Willem Abma

Gesprekstherapeut - Leeuwarden

Bibliografie

Romans

1981 :  In satansbern (Een satanskind)

1982 :  De klinyk  (De kliniek)

1983 :  De oantaasting (1e  deel van de romanserie over Heerd Hissema)  (De aanranding)

1986 :  De roekkat (2e deel van de romanserie over Heerd Hissema)  (De roekkat)

1988 :  It byldsje (3e deel van de romanserie over Heerd Hissema) (Het beeldje)

1990 :  It orakel (4e deel van de romanserie over Heerd Hissema) (Het orakel)

1993 :  Freonen ûnder elkoar  (Vrienden onder elkaar)

1994 :  De mafiaman (De mafiaman)

2003 :  In Ierse nimf (Een Ierse nimf)

Verhalenbundel

1993 :  In nacht yn de Andes (reisverhalen) 

Dichtwerk

1970 :  De âlde en de leave hear as lead om âld izer (pseud. Daniël Daen)  (De oude en de lieve heer als lood om oud ijzer)

1970 :  Op libben en dea (pseud. Daniël Daen)  (Op leven en dood)

1972 :  Mosken en Goaden (pseud. Daniël Daen)  (Mussen en Goden)

1973 :  Prosit  (Prosit)

1973 :  Bûten it skûlliif  (verzamelbundel, keuze uit o.a. de drie eerder verschenen bundels van Daniël Daen)  (Buiten de baarmoeder)

1975 :  Fitraezjewrâld (pseud. Daniël Daen)  (Vitragewereld)

1976 :  De iken fan Dodona (pseud. Daniël Daen)  (De eiken van Dodona)

1977 :  Rânnen fan forjitnis (pseud. Daniël Daen)  (Randen van vergeten)

1979 :  Hjerstreach (pseud. Daniël Daen)  (Herfstspinrag)

1980 :  En it barde  (En het geschiedde)

1982 :  Nachtfeest (pseud. Daniël Daen)  

1985 :  De sprong (bibliofiele uitgave)  

1986 :  Dieden  (Daden)

1987 :  Bist noait wa'st wieste (bibliofiele uitgave)  (Je bent nooit wie je was)

1987 :  Dea fan de moskefrou (bibliofiele uitgave)  (Dood van de mussenvrouw)

1993 :  Moeting  (Ontmoeting)

1999 :  Te fûnling  (Te vondeling)

2000 :  Kuiers of definysjes fan it ik : proazagedichten (Wandelingen of definities van het ik : prozagedichten)

2010 :  Inerlik ferskinen (Innerlijk verschijnen)

2012 :  Troch eigen lânskip (Door eigen landschap)

2013 :  Onbedoeld, de dichter als pastor

2013 : Oade oan de ko (bibliofiele uitgave) (Ode aan de koe)

2018 :  Ferbûn en sjoen, mimeringen oer myn leauwe en libben (Verbonden en gezien, mijmeringen over mijn geloof en leven). Uitgave door Wijdemeer, Leeuwarden, www.wijdemeer.nl

Toneel 

1993 :  Cranky Box (vertaald naar Judith Herzberg)  

1993 :  Trije ienakters en in monolooch: Hazzefleis (ienakter), Unmeilydsum is de skientme of: 06-relaasje (ienakter), In heit, in soan en in dochter (ienakter), It syndroom fan down of in milkshake foar God (monoloog) (Drie eenakters en een monoloog: Hazenvlees (eenakter), Onbarmhartig is de schoonheid  of: 06-relatie (eenakter), Een vader, een zoon en een dochter (eenakter), Het syndroom van Down of een milkshake voor God (monoloog))

Prijzen

1973 :  Gysbert Japicxpriis voor de dichtbundels De âlde en de leave hear as lead om âld izer (De oude en de lieve heer als lood om oud ijzer), Op libben en dea en Mosken en Goaden (Op leven en dood en Mussen en Goden)

1983 :  Rely Jorritsmapriis (vers: Ôfskie)  (Afscheid)