Willem Abma

Gesprekstherapeut - Leeuwarden

Lezingen

Willem Abma houdt lezingen over diverse onderwerpen:

1. Hoe werkt het verleden in ons door? Hoe werkt het door in ons voelen, denken en handelen?

Het gaat in dit verhaal om het innerlijk landschap. Zonder beeld van het verleden hebben wij geen zicht op het heden en zijn wij overgeleverd aan de waan van de dag.

Dat geldt voor onze poging de dingen om ons heen wat beter te begrijpen, maar het geldt ook minstens zo veel voor de innerlijke processen van ons zelf. We moeten naar de wortel om te begrijpen wat er uit die wortel is gegroeid. Wie zijn wij geworden?  En waarom zijn we zo geworden? Wie zijn verleden ontkent of verdringt, legt geen verbanden tussen toen en nu. Het zal hem moeite kosten de effecten van zijn gedrag op zijn omgeving te snappen. En dat maakt het leven vaak een stuk zwaarder. Dat moeten we voorkomen en daarom is inzicht zo belangrijk. Deze lezing over Abma’s therapeutische opvattingen en werkwijze kan zowel in het Fries als in het Nederlands gegeven worden. Inclusief PowerPoint-presentatie.

2. Loslaten en vasthouden

De lezing gaat over de loslaat- en vasthoudmomenten in het fictieve leven van Rimmer de Vries. 

Ter sprake komen zijn jeugd, de ziekte van zijn partner, het verlies van zijn partner, het ouder worden, en de veranderende opvattingen over de relatie tussen kerk en samenleving. 

In de presentatie zijn passende gedichten opgenomen van verschillende dichters. 

Deze lezing kwam tot stand als afronding van het jaarthema 2014/2015 ‘Loslaten en vasthouden’ van de kerkelijke gemeente de Schakel in de wijk Camminghaburen in Leeuwarden.  

3. Terug naar de bron. Met Power Point-presentatie.

Terug naar de bron wordt belicht vanuit een gesprekstherapeutisch perspectief. In de lezing worden drie onderdelen onderscheiden:

- Terug naar de bron in individueel opzicht

- Terug naar de bron in relatie tot anderen

- Terug naar de bron in relatie tot God

Deze punten zijn niet strikt te scheiden want er is al gauw sprake van onderlinge wisselwerking. In de context van dit verhaal betekent bron zoiets als kern: van alle ballast of franje ontdaan. Voor mensen is dat daar waar iemand het meest zijn aangeboren zuivere zelf benadert. Wat God betreft lijkt het daar waar God als de oerbron aan zichzelf ontspringt zonder overladen te zijn met eigenschappen die wij mensen aan hem plegen toe te kennen.

4. Duurzaamheid in relaties. Desgewenst met PowerPoint-presentatie.

Relatie is communicatie. Bouwstenen voor een duurzame relatie zijn: gelijkwaardigheid, openheid, aandacht, respect, oprechtheid en trouw (loyaliteit), inzet en belangeloosheid. Besproken wordt hoe deze bouwstenen kunnen bijdragen aan een betere relatie, ook of juist in langdurige relaties.

5. Ouderenpoëzie. Met Power Point - presentatie.

Bij de thema’s van het verouderen worden passende gedichten gepresenteerd.

Enkele thema’s zijn: berusting, afscheid, breekbaarheid, herinnering, eenzaamheid, vergeetachtigheid, verlies en rouw, ouder - kind, loslaten, verzet, overgave, humor, mildheid, het einde nabij. Een negental discussievragen zijn toegevoegd om de betrokkenheid bij het onderwerp te versterken.

6. Libben en wurk fan skriuwer en dichter Willem Abma en Daniël Daen. 

Dizze lêzing wurdt yn it Frysk hâlden ek yn ferbân mei de foar te lêzen fersen en proazafragminten.

Daniël Daen is it pseudonym fan Willem Abma foar de bondels, dy't hy tusken 1970 en 1982 skreau.